زیباترین رودخانه جهان کدامست؟

رود کانو کریستال  |  Cano Cristales River

اطلاعات عمومی

رود کانو کریستال

سوال شماره 10 و پاسخ داده شده توسط مسیر سبز در تاریخ پنجشنبه 13 دی 1397 و ساعت 9:28 AM


https://vajara.ir/q/10

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی