مادر رستم در شاهنامه چه نام داشت؟

رودابه  |  Rudaba

اطلاعات عمومی

رودابه

رودایه نام دختر مهراب کابلی و سیندخت و همسر زال و مادر رستم است که در زال در دیداری از کابل، به وی دل علاقه‌مند شده بود و او را به همسری گزید. ظاهراً واژهٔ رودابه از دو بخش رود به‌معنای فرزند و آب به‌معنای تابش و روشنایی تشکیل شده‌است و که به‌معنی فرزند تابناک است. رودابه عمر درازی داشته‌است و پس از مرگ پسرش رستم، در حالتی نزدیک به دیوانگی می‌افتد.

سوال شماره 1020 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ پنجشنبه 08 فروردین 1398 و ساعت 10:40 AM


https://vajara.ir/q/1020

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی