پدر رستم در شاهنامه چه نام داشت؟

زال  |  Zal

اطلاعات عمومی

زال

زال از قهرمانان اسطوره‌ای ایرانی است که نامش در شاهنامه رفته‌است. زال در پارسی به معنای سپیدمو است. وی پسر سام و پدر رستم است. سام از آن که پسرش با موی سپید و در شکل پری یا دیو به دنیا آمده بود ناخرسند بود. از این رو او را در پای کوهی که سیمرغ بر آن آشیان داشت رها کرد. سیمرغ نوزاد را یافت و به آشیانه خود برد و بزرگ کرد. از این پس سیمرغ تا پایان زندگی یاور زال و پسرش رستم است.

سوال شماره 1022 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ پنجشنبه 08 فروردین 1398 و ساعت 10:56 AM


https://vajara.ir/q/1022

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی