رهبری نهضت جنگل را چه کسی بر عهده داشت؟

میرزا کوچک خان جنگلی  |  Mirza Kuchik Khan

اطلاعات عمومی

میرزا کوچک خان جنگلی

میرزا کوچک جنگلی مبارز انقلاب مشروطه و سردار جنبش جنگل و از اولین رهبران جمهوری شوروی سوسیالیستی ایران. میرزا در واقعه مشروطیت به انقلابیون پیوست و در فتح قزوین شرکت نمود. او رهبر جنبش جنگل بود که بتاریخ ۱۲۹۳ ه.ش. شروع به مبارزه مسلحانه بر ضد ارتش خارجی داخل خاک ایران و بریگاد قزاق، که زیر دست افسران روسی تعلیم و تربیت شده بودند، زد. تعداد زیادی از انقلابیون جنگل هم در درگیریهای مسلحانه با لشکران انگلیس، روسیه و ارتش سلطنتی قاجار کشته شدند.

سوال شماره 1024 و پاسخ داده شده توسط جوکر در تاریخ شنبه 10 فروردین 1398 و ساعت 2:27 AM


https://vajara.ir/q/1024

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی