"تموچین" نام واقعی کیست؟

چنگیزخان مغول  |  Genghis Khan

اطلاعات عمومی

چنگیزخان مغول

چنگیز خان مغول با نام اصلی تموچین، خان مغول و سردار جنگی بود که قبایل مغول را متحد ساخت و با فتح قسمت زیادی از آسیا شامل چین، روسیه، ایران و خاورمیانه، و همچنین اروپای شرقی، امپراتوری مغول را پایه‌گذاری کرد. او پدربزرگ قوبلای‌خان اولین امپراتور از سلسله یوان در چین و همچنین هلاکو خان -نخستین ایلخان ایران- بود. حمله چنگیزخان مغول به ایران چنان دهشتناک و بیرحمانه بود که خیابانهای نیشابور «که مهد علم و دانش و نوآوری آن زمان بود، تبدیل به جویبارهای خون گردید، و از سران مردان و زنان و کودکان هرم هایی ساخته شد، و حتی به سگ ها و گربه‌های شهر نیز رحم نکردند.

سوال شماره 1026 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ شنبه 10 فروردین 1398 و ساعت 2:59 AM


https://vajara.ir/q/1026

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی