فلز مایع چه نام دارد؟

جیوه  |  Mercury

اطلاعات عمومی

جیوه

جیوه یا سیماب از عنصرهای شیمیایی جدول تناوبی است. نشانه کوتاه آن Hg و عدد اتمی آن ۸۰ است.جیوه یکی از فلزات بوده و تنها فلز مایع در دمای اتاق است سمی است و در ساخت آینه‌ها به کار می‌رود. جیوه جذب شده توسط ریه وارد خون می‌شود و در اندام‌های مختلف مثل کلیه ، مغز و کبد توزیع می‌شود. جیوه اثراتی نیز بر قلب دارد و با افزایش پراکسید هیدروژن باعث از بین رفتن گلوتاتیون می‌شود و با اثر بر روی پراکسیون لیپید باعث عوارض قلبی می‌شود. جیوه می‌تواند نوزادان را هنگامی که از شیر مادر تغذیه می‌کنند تحت تاثیر قرار دهد.

سوال شماره 1029 و پاسخ داده شده توسط شاندل در تاریخ شنبه 10 فروردین 1398 و ساعت 3:33 AM


https://vajara.ir/q/1029

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی