نظریه "اثر پروانه ای" را چه کسی مطرح کرد؟

ادوارد لورنتس  |  Edward Norton Lorenz

اطلاعات عمومی

ادوارد لورنتس

ادوارد نورتون لورنتس ریاضیدان و هواشناس آمریکایی بود. او یکی از پیشگامان نظریه آشوب و مبدع عبارت اثر پروانه‌ای می‌باشد. وی عبارت اثر پروانه‌ای را اولین بار در سال ۱۹۷۲ و با مقاله‌ای با عنوان "آیا بال‌زدن پروانه‌ای در برزیل می‌تواند باعث ایجاد تندباد در تگزاس شود؟" مطرح کرد. بر اساس این نظریه، تغییری کوچک مانند بال زدن یک پروانه در یک سیستم آشوب‌ناک چون جو زمین، می‌تواند باعث تغییرات شدید و حتی وقوع توفان در مکانی دیگر در آینده شود.

سوال شماره 1073 و پاسخ داده شده توسط کوزت در تاریخ سه شنبه 20 فروردین 1398 و ساعت 2:32 PM


https://vajara.ir/q/1073

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی