منظومه شمسی چند سیاره دارد؟

هشت  |  Eight

اطلاعات عمومی

سوال شماره 109 و پاسخ داده شده توسط شاندل در تاریخ پنجشنبه 13 دی 1397 و ساعت 1:18 PM


https://vajara.ir/q/109

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی