"کریم اهل بیت" لقب کیست؟

امام حسن مجتبی  |  Hasan ibn Ali

اطلاعات عمومی

امام حسن مجتبی

حسن بن علی پسر علی امام نخست شیعیان و فاطمه دختر محمّد است. وی بیشتر با نام امام حسن مجتبی نزد شیعیان شناخته می‌شود. حسن ملقب به مجتبی از اهل بیت و نیز پنج تن آل عبا به شمار می‌آید. حسن بن علی، در سال ۳ هجری متولد شد و پس از پدر به امامت و خلافت مشغول شد. ولی پس از مدت کوتاهی به صلح و واگذاری خلافت به معاویه بن ابوسفیان رضایت داد. البته حسن بن علی برای رضایت دادن چهار شرط گذاشت: ۱-معاویه برای خودش جانشین انتخواب نکند ۲- خودش را خلیفه ننامد ۳-از بیت المال به نفع خویش استفاده نکند ۴-مسلمانان از هرنظر در امان باشند.معاويه در ابتدا این شروط را پذیرفت ولی پس از از به خلافت رسیدن کاملا برعکس عمل کرد یعنی یزید را جانشین خویش کرد خود را خلیفه و امیرالمؤمنین نامید هرچه قدر که می خواست از بیت المال به نفع خویش استفاده کرد و نا امنی هایی را برای مسلمین به ویژه شیعیان به وجود آورد. حسن بن علی سرانجام در ۲۸ صفر سال ۵۰ هجری درگذشت.

سوال شماره 1094 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ شنبه 24 فروردین 1398 و ساعت 3:50 AM


https://vajara.ir/q/1094

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی