اولین خلیفه مسلمان پس از پیامبر اسلام چه کسی بود؟

ابوبکر  |  Abu Bakr

اطلاعات عمومی

ابوبکر

ابوبکر ملقب به «ابوبکر صدیق»، نزدیک ترین صحابه محمد پیامبر اسلام که پس از محمد به عنوان اولین خلیفه مسلمانان انتخاب شد. از او به عنوان اولین مسلمان مرد نام برده می شود که البته اکثر تاریخ نگاران مسلمان به این دیدگاه از موضع شک برخورد نموده اند. در طول زندگی محمد، از وی به عنوان نزدیکترین دوست محمد یاد می‌شد. محمد برای اولین بار، لقب «صدیق» را به ابوبکر داد. پس از مرگ محمد در سال ۶۳۲ پس از میلاد، وی از سوی صحابه محمد، به جانشینی وی به عنوان خلیفه مسلمین بر منصب خلافت برگزیده شد. اهل سنت از وی به عنوان اولین خلیفه از چهار خلیفه مسلمین که به «خلفای راشدین» معروف هستند، یاد می‌کنند.

سوال شماره 1099 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ شنبه 24 فروردین 1398 و ساعت 4:13 AM


https://vajara.ir/q/1099

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی