هورمون شادی و خوشحالی چه نام دارد؟

دوپامین  |  Dopamine

اطلاعات عمومی

دوپامین

دوپامین نوعی پیامرسان عصبی از نوع کاتکولامین است که در بیشتر مهره داران و بیمهرگان وجود دارد و نقش بازدارندگی دارد. ارتباط بین اجتماعی بودن و دوپامین بسیار شناخته شده است. سوء مصرف مواد دوپامینرژیک مثل کوکائین، زانتین ها و آمفتامین‌ها جهت بهبود عملکرد اجتماعی، افزایش اطمینان و اعتماد به نفس بسیار رایج است.

سوال شماره 111 و پاسخ داده شده توسط مسیر سبز در تاریخ پنجشنبه 13 دی 1397 و ساعت 3:11 PM


https://vajara.ir/q/111

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی