بدگمانی بیش از حد به کدام بیماری روان شناختی گفته می شود؟

پارانویا  |  Paranoia

پارانویا، در تعریف عام آن، حالتی است که شخص در آن با اهمیت فوق العاده و خارج از اندازه‌ای که به سلامت جانی و مالی خود می‌دهد، خود را شکنجه می‌دهند. این گونه از افراد مدام در این فکر هستند که عواملی انسانی، طبیعی یا ماورا طبیعی خودشان، دارایی و افراد خانواده شان را تهدید می‌کنند و همه، در فکر توطئه چینی بر ضد آنها هستند. توهمات پارانویید شامل این باور است که شخص خود را مبتلا به بیماریی تخیلی یا آلودگی انگلی می‌داند، یا اینکه باور دارد ماموریتی ویژه داشته و یا اینکه برگزیده خداوند است، یا اینکه اعمال وی توسط نیرویی خارجی کنترل می‌شود.

سوال شماره 1125 و پاسخ داده شده توسط جوکر در تاریخ دوشنبه 26 فروردین 1398 و ساعت 7:25 AM


https://vajara.ir/q/1125

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی