به موجب کدام قرارداد بلوچستان ایران به انگلستان واگذار شد؟

قرارداد گلداسمیت  |  Goldsmith Treaty

اطلاعات عمومی

قرارداد گلدسمید یا قرارداد گلدسمیت قراردادی است که در دورهٔ قاجاریان منعقد شده و به موجب آن، بخش بزرگی از بلوچستان ایران به انگلستان واگذار شده و مدت‌ها تحت عنوان بلوچستان انگلیس شناخته می‌شده‌است. انگلیسی‌ها پس از شکست ناپلئون بناپارت در مقابل روسیه که به احتمال حملهٔ فرانسه به هند پایان می‌داد، درصدد برآمدند تا با جداکردن بخش‌هایی از شرق ایران و ایجاد منطقهٔ حایل، از حملهٔ احتمالی روسیه به هند نیز در امان باشند.

سوال شماره 1147 و پاسخ داده شده توسط کوزت در تاریخ شنبه 31 فروردین 1398 و ساعت 1:31 PM


https://vajara.ir/q/1147

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی