قند موجود در شیر چه نام دارد؟

لاکتوز  |  Lactose

اطلاعات عمومی

لاکتوز

لاکتوز یا قند شیر، یک دی ساکارید است که به وفور در شیر یافت می شود. نام لاکتوز از لاکت(lacte) که درلاتین به معنای شیر است وپسوند اوز (ose)که برای نامگذاری قندهابکار می رود ریشه گرفته است. لاکتوز از پیوند گلیکوزیدی بین یک گالاکتوز و یک گلوکز بوجود می آید. اتصال این دو منو ساکارید(گالاکتوز و گلوکز)از نوع گلیکوزیدی و بشکل بتا دی گالاکتوپیرانوزیل(۱ به ۴)بتا دی گلوکو پیرانوز می باشد.

سوال شماره 115 و پاسخ داده شده توسط کوزت در تاریخ پنجشنبه 13 دی 1397 و ساعت 3:18 PM


https://vajara.ir/q/115

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی