چند نوع گروه خونی در میان انسان ها وجود دارد؟

چهار  |  Four

اطلاعات عمومی

سوال شماره 1158 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 و ساعت 7:46 AM


https://vajara.ir/q/1158

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی