رایج ترین گروه خونی میان انسان ها کدامست؟

گروه خونی O  |  Blood type O

اطلاعات عمومی

سوال شماره 1159 و پاسخ داده شده توسط جوکر در تاریخ یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 و ساعت 7:59 AM


https://vajara.ir/q/1159

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی