پروتئین محافظ بدن کدامست؟

پادتن  |  Antibody

اطلاعات عمومی

پادتَن یا آنتی‌بادی نوعی پروتئین که در دستگاه ایمنی، در پاسخ به حضور پادگن خاصی، تولید می‌شود و در خون به گردش درمی‌آید یا در محل تولید تا به پادگن ( معمولاً اجسام بیگانه همچون باکتری و ویروس ولی گاه حتی بافت طبیعی بدن یا یک ماده غذایی) حمله‌ور شود و آن را بی‌زیان سازد . هر پادتن یک پادگن ویژه را در هدف خود تشخیص می‌دهد.

سوال شماره 1162 و پاسخ داده شده توسط کوزت در تاریخ یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 و ساعت 8:18 AM


https://vajara.ir/q/1162

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی