اولین امپراتور فرانسه چه کسی بود؟

ناپلئون بناپارت  |  Napoleon Bonaparte

اطلاعات عمومی

ناپلئون بناپارت

ناپلئون بناپارت معروف به ناپلئون اول رهبر نظامی و سیاسی فرانسه بود که در تاریخ اروپا تاثیر بسزایی داشت. او در طول انقلاب کبیر فرانسه ژنرال و فرمانروای اولین کنسول جمهوری فرانسه و امپراتور اولین امپراتوری فرانسه نیز بود. او در کورسیکا متولد شد و به عنوان مامور توپخانه تعلیم داده شد که محل تعلیم او در یکی از مناطق اصلی فرانسه بود. در طول انقلاب کبیر فرانسه امتیازاتی نیز بدست آورد و میدان جنگ را بر علیه اتحاد موقتی اول و دوم که بر ضد فرانسه بود با موفقیت تحت پوشش قرار داد. در سال ۱۷۹۹، ناپلئون کودتای دتات را برپا کردو خود را در اولین کنسول منصوب کرد. پنج سال بعد به امپراتوری فرانسه نیز رسید. در اولین دههٔ قرن ۱۹ او ارتش فرانسه را بر علیه اکثر قدرتهای اروپایی شورانید و توسط ارتش‌های اندک و پیروز، مانند آوسترلتیزفریدبلند بر اقلیم‌های اروپایی چیره شد. او از دایرهٔ اطلاعاتی فرانسه توسط تشکیلات وسیع متحدی نگهداری می‌کرد و از دیگر دوستان و اعضای خانواده جهت رهبری دیگر کشورهای اروپایی که کشورهای مستعمرهٔ فرانسه بودند استفاده می‌کرد.

سوال شماره 1171 و پاسخ داده شده توسط مرد بارانی در تاریخ یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 و ساعت 12:31 PM


https://vajara.ir/q/1171

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی