در دین مسیحیت چند گناه کبیره وجود دارد؟

هفت  |  Seven

اطلاعات عمومی

سوال شماره 1175 و پاسخ داده شده توسط مسیر سبز در تاریخ یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 و ساعت 10:11 PM


https://vajara.ir/q/1175

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی