شخصیت اصلی رمان بینوایان چه نام داشت؟

ژان والژان  |  Jean Valjean

اطلاعات عمومی

ژان والژان

ژان والژان نام شخصیت اصلی رمان بینوایان اثر ویکتور هوگو است. او یک زندانی است که آزاد می شود و بعد از مواجه شدن با اسقفی نیکوکار، اصلاح می شود. شخصیت ژان والژان در طول داستان تغییر می کند. در ابتدای داستان، او که پس از نوزده سال از زندان آزاد شده، خشم شدیدی نسبت به جامعه و بی عدالتی های آن و همچنین نسبت به خدا و مقدسات دارد. ولی پس از مواجهه با اسقف میریل و دزدی از پتی ژروه، تغییر می کند و خود را اصلاح می کند.

سوال شماره 1176 و پاسخ داده شده توسط مسیر سبز در تاریخ یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 و ساعت 10:14 PM


https://vajara.ir/q/1176

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی