رمان "دختر کشیش" اثر کیست؟

جرج اورول  |  George Orwell

اطلاعات عمومی

جرج اورول

اریک آرتور بلر با نام مستعار جورج اورول نویسنده و روزنامه‌نگار انگلیسی بود. بیشتر شهرت او مرهون دو رمان قلعه حیوانات و هزار و نهصد و هشتاد و چهار است. نوشته‌های اورول که در نقد مدل حکومت کمونیستی و مدل‌های مشابه انقلاب توده‌ای است برای خوانندگان عام نوشته شده. جرج ارول در سال ۱۹۵۰ بدليل بيمارى سل وجراحات ناشى از جنگ درگذشت.

سوال شماره 1181 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 و ساعت 7:11 AM


https://vajara.ir/q/1181

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی