کدام آبراه اقیانوس آرام و اطلس را به هم متصل می کند؟

کانال پاناما  |  Panama Canal

اطلاعات عمومی

کانال پاناما

آبراه پاناما یک آبراه غیرطبیعی است که توسط انسان در کشور پاناما به وجود آمده و اقیانوس آرام را به اقیانوس اطلس ارتباط می‌دهد. این آبراه که در جریان یکی از بزرگ‌ترین و دشوارترین پروژه‌های مهندسی در جهان ایجاد گشته‌ است یکی از سرشناس‌ترین و مهم‌ترین آبراه‌های جهان است. در شرایطی که راه معمولی کشتیرانی میان شهرهای نیویورک و سان فرانسیسکو ۲۲۵۰۰کیلومتر مسافت دارد، عبور از آبراه پاناما این مسافت را به ۹۵۰۰کیلومتر کاهش می‌دهد. در گذشته کشتی‌ها برای عبور از اقیانوس آرام به اطلس مجبور بودند آمریکای جنوبی را دور بزنند اما پس از ایجاد این کانال به طور مستقیم از اروپا به آمریکا و از آنجا به آسیای شرقی می‌روند.

سوال شماره 1191 و پاسخ داده شده توسط جوکر در تاریخ دوشنبه 04 شهریور 1398 و ساعت 4:32 AM


https://vajara.ir/q/1191

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی