سبک عکاسی که از چهره انسان عکسبرداری می شود چه نام دارد؟

سبک پرتره  |  Portrait photography

اطلاعات عمومی

سبک پرتره

عکاسی پرتره شاخه‌ای از عکاسی است که در آن از چهره انسان عکسبرداری می‌شود. و خود شامل انواع مختلفی ماننده پرتره پرسنلی و پرتره هنری و پرتره سیاسی و ... است

سوال شماره 1195 و پاسخ داده شده توسط کوزت در تاریخ یکشنبه 17 شهریور 1398 و ساعت 11:48 PM


https://vajara.ir/q/1195

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی