علم مطالعه تغییر شکل مواد چیست؟

علم شیمی  |  Chemistry

اطلاعات عمومی

علم شیمی

شیمی مطالعهٔ ساختار، خواص، ترکیبات، و تغییر شکل مواد است. این علم مربوط می‌شود به عناصر شیمیایی و ترکیبات شیمیایی که شامل اتمها، مولکولها، و برهم‌کنش میان آنهاست. واژهٔ شیمی از کیمیا که نام یکی از علوم پنجگانه خفیه در دوران کهن است، اقتباس شده است.

سوال شماره 1198 و پاسخ داده شده توسط مسیر سبز در تاریخ شنبه 23 شهریور 1398 و ساعت 11:16 PM


https://vajara.ir/q/1198

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی