کوتاه ترین رودخانه جهان کدامست؟

رود رو  |  Row River

اطلاعات عمومی

رود رو

سوال شماره 12 و پاسخ داده شده توسط مرد بارانی در تاریخ پنجشنبه 13 دی 1397 و ساعت 9:33 AM


https://vajara.ir/q/12

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی