نبردی که به پیروزی مسلمانان بر امپراتوری روم شرقی انجامید چه نام داشت؟

نبرد یرموک  |  Battle of Yarmouk

اطلاعات عمومی

نبرد یرموک

نبرد یرموک نبردی است که بعد وفات پیامبر اسلام در ماه اوت سال ۶۳۶ میلادی بین مسلمین و امپراتوری روم شرقی رخ دادو سپاهیان اسلام طی نبردی شش روزه در نزدیکی رودخانه یرموک در حوالی مرز امروزی سوریه و اردن قاطعانه بر لشگر امپراطوری روم غلبه کرد. این چیرگی به سلطه ی روم در آناتولی برای همیشه پایان داد و سرآغازی شد برای آغاز پیروزی های بعدی و گسترش قلمرو اسلام در اروپا. دو سال پس از پیروزی در این نبرد مسلمین توانستند تا بیت المقدس پیشروی کرده و قبله اول مسلمین را هم به تصرف خویش در آورند.

سوال شماره 1201 و پاسخ داده شده توسط مسیر سبز در تاریخ یکشنبه 24 شهریور 1398 و ساعت 1:08 AM


https://vajara.ir/q/1201

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی