کیمیاگری به کدام علم گفته می شود؟

علم شیمی  |  Chemistry

اطلاعات عمومی

علم شیمی

شیمی مطالعهٔ ساختار، خواص، ترکیبات، و تغییر شکل مواد است. این علم مربوط می‌شود به عناصر شیمیایی و ترکیبات شیمیایی که شامل اتمها، مولکولها، و برهم‌کنش میان آنهاست. واژهٔ شیمی از کیمیا که نام یکی از علوم پنجگانه خفیه در دوران کهن است، اقتباس شده است.

سوال شماره 1202 و پاسخ داده شده توسط کوزت در تاریخ یکشنبه 24 شهریور 1398 و ساعت 1:15 AM


https://vajara.ir/q/1202

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی