بزرگترین قلمرو در تاریخ اسلام متعلق به کدام سلسله بود؟

امویان  |  Umayyad Caliphate

اطلاعات عمومی

امویان

دولت اموی یا خلافت اموی یا دولت بنی‌امیه آن دومین خلافت و بزرگ‌ترین دولت اسلامی در تاریخ اسلام است. بنی‌امیه اولین خاندان مسلمان در طول تاریخ اسلام بودند که به صورت ارثی شبیه به پادشاهی حکومت کردند. پایتخت آن دمشق بود و آغاز کار این دولت در تاریخ ۴۱ هـ (۶۶۲ م) بود و در ۱۳۲ هـ (۷۵۰ م) پایان یافت. اوج گسترش دولت اموی در زمان خلیفهٔ دهم، هاشم بن عبدالملک بود اینگونکه مرزهایش تا اطراف چین از شرق و جنوب فرانسه از غرب بود همچنین توانسته بود که افریقیه، مغرب عربی، اندلس، جنوب گل، سند و فرارود را هم به قلمروی خود اضافه کند.

سوال شماره 1215 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 و ساعت 3:56 PM


https://vajara.ir/q/1215

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی