کدام واحد پول در قرآن آمده؟

دینار  |  Dinar

اطلاعات عمومی

دینار

دینار واحد پولی است که اکنون در نه کشور دنیا واحد پول رسمی محسوب می‌شود و در گذشته در کشورهای دیگری نیز رایج بوده است. دینار در اصل سکه طلایی است که نخستین بار در دوران جمهوری رم عمدتا برای پرستیژ و به تقلید از دَریک دوران هخامنشی ضرب شد. واژه دینار از واژه دناریوس یونانی گرفته شده با اینحال برخی لغت دینار را معرب دنار فارسی می دانند.

سوال شماره 122 و پاسخ داده شده توسط کوزت در تاریخ پنجشنبه 13 دی 1397 و ساعت 4:30 PM


https://vajara.ir/q/122

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی