پدر فیزیک هسته ای کیست؟

ارنست رادرفورد  |  Ernest Rutherford

اطلاعات عمومی

ارنست رادرفورد

ارنست رادرفورد فیزیکدان هسته‌ای اهل نیوزلند بود. رادرفورد در اوایل کار تحقیقاتی خود با انجام آزمایشی دو تابش رادیواکتیوی ناهمانند شناسایی کرد او پی برد که بخشی از تابش با برگه‌ای به ضخامت یک پانصدم سانتی‌متر قابل ایستادن بود اما برای متوقف کردن بخش دیگر برگه‌های بس ضخیم‌تری لازم بود. او اولین اشعه‌ای را که تابشی با بار الکتریکی مثبت و یونیده کننده‌ای قوی بود و به سهولت در مواد جذب می‌شد اشعه آلفا نامید. اشعه دوم را که تابشی بار الکتریکی منفی بود و تشعشع کمتری ایجاد می‌کرد اما قابلیت نفوذ آن در مواد زیاد بود اشعه بتا نامید. رادرفورد به پاس کوششهای علمی خود در دانشگاه منچستر نشانها و جوایز زیادی دریافت کرد که دریافت جایزه نوبلشیمی در سال ۱۹۰۷ نقطه اوج آن بود.

سوال شماره 1228 و پاسخ داده شده توسط شاندل در تاریخ یکشنبه 31 شهریور 1398 و ساعت 10:28 AM


https://vajara.ir/q/1228

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی