هر "یارد" چند "فوت" است؟

سه  |  Three

اطلاعات عمومی

سوال شماره 1231 و پاسخ داده شده توسط جوکر در تاریخ یکشنبه 31 شهریور 1398 و ساعت 3:20 PM


https://vajara.ir/q/1231

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی