شبه جزیره عربستان شامل چند کشور است؟

هفت  |  Seven

اطلاعات عمومی

سوال شماره 1251 و پاسخ داده شده توسط مسیر سبز در تاریخ جمعه 12 مهر 1398 و ساعت 2:15 AM


https://vajara.ir/q/1251

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی