کدام قاره در زیر آب غرق شده؟

قاره زلاندیا  |  Zealandia

اطلاعات عمومی

قاره زلاندیا

سوال شماره 1258 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ یکشنبه 21 مهر 1398 و ساعت 9:33 PM


https://vajara.ir/q/1258

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی