"اشکنازی ها" متعلق به کدامیک از ادیان هستند؟

یهودیت  |  Judaism

اطلاعات عمومی

یهودیت

یهودیت یکی از قدیمی‌ترین ادیان بشر است که به اعتقاد پیروانش توسط موسی از طرف خداوند آورده شده‌است. باورِ غالب، اگرچه از لحاظِ تاریخی نادقیق، این است که پیروان آن عموماً فرزندان قوم بنی اسرائیل هستند. این دین نخستین دین ابراهیمی و نیز به عقیده‌ی بسیاری، نخستین دین یکتاپرست به شمار می‌رود. همچنین یهودیت کانون بیشتر متون و سنت‌های ادیان ابراهیمی است و تاریخ، اصول و اخلاق آن بر ادیان مسیحیت، اسلام، و بسیاری از مذاهب دیگر تاثیر به‌سزایی گذاشته‌است. بر طبق قوانین یهودیت، چه نو کیشان و چه افرادی که یهود متولد شده اند،یهودی خطاب می‌شوند. فلسفه یهودی از تبیین بنی‌اسرائیل از سرچشمه جهان هستی و صفات ذاتی و فاعلی خدا به گونه‌ای فلسفی نشأت می‌گیرد. از این‌رو، کتاب مقدس عبری که تنخ نامیده می‌شود. منبع بنیادینی‌ است که فلسفه یهودی بر اساس آن استوار شده.

سوال شماره 1259 و پاسخ داده شده توسط مرد بارانی در تاریخ سه شنبه 23 مهر 1398 و ساعت 12:47 PM


https://vajara.ir/q/1259

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی