بزرگترین ریاضی دان تاریخ کیست؟

ژوزف لولی لاگرانژ  |  Joseph-Louis Lagrange

اطلاعات عمومی

ژوزف لولی لاگرانژ

ژوزف لویی لاگرانژ ریاضی‌دان و منجم ایتالیایی-فرانسوی بود. او از بزرگترین ریاضیدانان تمام ادوار تاریخ می باشد. لاگرانژ در سال ۱۸۱۳ در پاریس درگذشت، او در زمان مرگ هفتاد و هفت سال داشت.

سوال شماره 1276 و پاسخ داده شده توسط جوکر در تاریخ یکشنبه 24 آذر 1398 و ساعت 12:41 AM


https://vajara.ir/q/1276

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی