کدام نسخه از انجیل بشارت دین اسلام را داده؟

انجیل برنابا  |  Gospel of Barnabas

انجیل برنابا

انجیل برنابا اثری پدیدار شده در قرون وسطی می‌باشد که ادعا شده‌است توسط برنابا، شخصیت مسیحی برجسته از قرون اول میلادی به نگراش درآمده است. این کتاب نسبت به انجیل‌های رسمی مسیحیت شباهت بسیار بیشتری به اعتقادات مسلمانان دارد.

سوال شماره 147 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ جمعه 14 دی 1397 و ساعت 12:20 AM


https://vajara.ir/q/147

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی