آغاز کننده انقلاب فکری رنسانس در اروپا چه کسی بود؟

دانته آلیگیری  |  Dante Alighieri

اطلاعات عمومی

دانته آلیگیری

دانته آلیگیری، شاعر ایتالیایی، بوده‌است. وی در سیاست زادگاه خود عاملی موثر بود. نوشته‌های دانته در ادبیات ایتالیا و سراسر اروپا موثر افتاده‌است. دانته در دوران زندگی خود دست به انتشار کتاب‌های متعددی زد که معروف‌ترین آن‌ها «کمدی الهی». «زندگانی نو»، «ضیافت»، «سلطنت»، و «آهنگ‌ها» است. کتاب «کمدی الهی» در سه بخش نگاشته شده‌است: دوزخ ، برزخ و بهشت.

سوال شماره 148 و پاسخ داده شده توسط شاندل در تاریخ جمعه 14 دی 1397 و ساعت 12:23 AM


https://vajara.ir/q/148

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی