تیم ملی فوتبال آلمان چند بار قهرمان جام جهانی شده؟

چهار  |  Four

اطلاعات عمومی

سوال شماره 152 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ جمعه 14 دی 1397 و ساعت 12:47 AM


https://vajara.ir/q/152

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی