تیم ملی فوتبال فرانسه چند بار قهرمان جام جهانی شده؟

دو  |  Two

اطلاعات عمومی

سوال شماره 157 و پاسخ داده شده توسط جوکر در تاریخ جمعه 14 دی 1397 و ساعت 12:58 AM


https://vajara.ir/q/157

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی