اولین کتاب از کتب پنج گانه تورات چه نام دارد؟

سفر پیدایش  |  Genesis

اطلاعات عمومی

سفر پیدایش

سِفر پیدایش یا برشیت نخستین بخش از کتاب مقدس و اولین کتاب از «اسفار پنجگانه» یا تورات است. در این کتاب برخی از معروفترین قصص عهد عتیق، همچون آدم و حوا، هابیل و قابیل، کشتی نوح، برج بابل و شه‌پدران نقل شده است و همانگونه که از نام آن پیداست، از پیدایش عالم هستی سخن می‌گوید. در پیدایش آمده است که چگونه خدا دنیا را می‌آفریند، چگونه انسان را خلق می‌کند و او را در محیطی کامل و زیبا قرار می‌دهد، چگونه گناه وارد جهان می‌شود و سرانجام چگونه خدا برای نجات انسانِ گناهکار چاره‌ای میاندیشد.

سوال شماره 173 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ جمعه 14 دی 1397 و ساعت 1:44 AM


https://vajara.ir/q/173

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی