در کدام جنگ حضرت علی دروازه دشمن را از جا کند؟

جنگ خیبر  |  Battle of Khaybar

اطلاعات عمومی

جنگ خیبر

غزوه خیبر به جنگ میان مسلمانان در زمان محمد و یهودیان خیبر گفته می‌شود که به پیروزی مسلمانان سرانجامید. خیبر مرکز آشوب­های نظامی و تحریکات و جنگ افروزی­ها علیه مسلمانان بود پس از صلج حدیبیه پیامبر اسلام تمام ماه «ذی الحجة»، و مقداری از «محرّم» سال هفتم هجری را در «مدینه» توقف کرد، سپس با حدود یک هزار و چهارصد نفر از یارانش که در «حدیبیه» شرکت کرده بودند، به سوی «خیبر» حرکت کرد.

سوال شماره 174 و پاسخ داده شده توسط کوزت در تاریخ جمعه 14 دی 1397 و ساعت 1:46 AM


https://vajara.ir/q/174

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی