"سایه" تخلص کدام شاعر ایرانی است؟

هوشنگ ابتهاج  |  Hushang Ebtehaj

اطلاعات عمومی

هوشنگ ابتهاج

امیر هوشنگ ابتهاج سمیعی گیلانی متخلص به «ه‍.الف سایه»، شاعر و موسیقی‌پژوه ایرانی است. سایه هم در آغاز، همچون شهریار، چندی کوشید تا به راه نیما برود؛ اما، نگرش مدرن و اجتماعی شعر نیما، به ویژه پس از سرایش ققنوس، با طبع او که اساسا شاعری غزلسرا بود؛ همخوانی نداشت. پس راه خود را که همان سرودن غزل بود؛ دنبال کرد. از مهم‌ترین آثار هوشنگ ابتهاج تصحیح او از غزل‌های حافظ است که با عنوان «حافظ به سعی سایه» نخستین بار در ۱۳۷۲ به چاپ رسید و بار دیگر با تجدیدنظر و تصحیحات تازه منتشر شد.سایه سالهای زیادی را صرف پژوهش وحافظ شناسی کرده که این کتاب حاصل تمام آن زحمت هاست که سایه در مقدمه آنرا به همسرش پیشکش کرده است .

سوال شماره 181 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ جمعه 14 دی 1397 و ساعت 2:06 AM


https://vajara.ir/q/181

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی