قاتل رستم در شاهنامه چه کسی بود؟

شغاد  |  Shaghad

اطلاعات عمومی

شَغاد یا شُغاد نام برادر ناتنی رستم از مادری کنیز بود و موجب کشته شدن او و دیگر برادرش زواره و رخش شد. او در شکارگاه چاهی کند و آن را پر از تیغ و نیزه کرد. سپس رستم را به بهانهٔ شکار به آنجا برد و رستم سوار بر رخش به همراه زواره در آن چاه افتادند. رستم پس از افتادن در چاه در حالی که زخمی شده بود تیری به شغاد زد و او را کشته و کین‌ستانی کرد. شغاد داماد شاه کابل بود.

سوال شماره 207 و پاسخ داده شده توسط مسیر سبز در تاریخ جمعه 14 دی 1397 و ساعت 11:15 PM


https://vajara.ir/q/207

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی