کدام حیوان نمی تواند به عقب حرکت کند؟

کانگورو  |  Kangaroo

اطلاعات عمومی

کانگورو

کانگورو جانوری از راسته کیسه‌داران علفخوار از خانواده دراز‌پایان است که در استرالیا و گینه نو زندگی می‌کند. کانگورو می‌تواند به کمک پاهایش پرش های بلندی انجام دهد. طول این پرشها به سه متر هم می‌رسد. دم کانگوروها بلند و عضلانی است. نوع ماده دارای کیسه ایست که نوزاد کانکورو پس از به دنیا آمدن به داخل آن رفته و در آنجا از شیر مادر تغذیه می‌کند تا به رشد کافی رسیده و قادر به زندگی در بیرون کیسه شود. نوزاد کانگورو در هنگام تولد جثه‌ای بسیار کوچک دارد که قطر آن از دو سانتیمتر بیشتر نمی‌شود.

سوال شماره 208 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ جمعه 14 دی 1397 و ساعت 11:20 PM


https://vajara.ir/q/208

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی