نبرد دریایی میان خشایارشا و یونانیان چه نام داشت؟

نبرد سالامیس  |  Battle of Salamis

اطلاعات عمومی

نبرد سالامیس

جنگ سالامیس نام سومین جنگ، از سری دومین دورهٔ جنگ‌های ایران و یونان است. سری دوم جنگ‌ها شامل هفت جنگ بود و از سال ۴۸۰ تا ۴۷۹ پیش از میلاد، بین خشایارشا و دول یونانی رخ داد. حمله خشایارشا به یونان را عده ای از جهت همان رویداد هایی که هردوت گفته می دانند عده ای هم به این عقیده اند که مملکتی که به خط قشون کشی و تصرف سرزمین ها در آمده به این راحتی ها از این راه خارج نمی شودو خشایارشا هم خواسته به وسعت این ملکت اضافه کند. هردوت گوید: خشایارشا در صدد استفاده از اختلافات داخلی یونانیان نبود و نمی‌خواست به این کشور حمله کند. اما اطرافیان وی از جمله مردونیه داماد داریوش شکست نبرد ماراتون را مایه سرشکستگی ایران می‌دانست و خشایارشا را به انتقام فرامیخواند. یونانیان مقیم دربار ایران نیز که از حکومت این کشور ناراضی بودند، از خشایارشا درخواست می‌کردند که به یونان یورش برد. در آنزمان در یونان حکومت‌های مستقلی با عنوان دولت شهر بر هریک از سرزمین‌های این کشور حکمرانی می‌کرد.

سوال شماره 22 و پاسخ داده شده توسط جوکر در تاریخ پنجشنبه 13 دی 1397 و ساعت 10:00 AM


https://vajara.ir/q/22

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی