پایتخت ساسانیان کدام شهر بود؟

تیسفون  |  Ctesiphon

تیسفون

تیسفون که اعراب آن را مدائن نامیدند. نام یکی از پایتخت‌های باستانی ایران است که در کشور عراقِ امروزی واقع شده‌است. تیسفون مجموعه‌ای از چند شهر، اسبانبر، سلوکیه و بغداد بود که در ساحل رود دجله ساخته‌شده بودند. این شهر در دوران اشکانیان به عنوان پایتخت غربی ایران در منطقه میان‌رودان بنا نهاده شد، و در دوران ساسانی اهمیت خود را به عنوان مرکز قدرت سیاسی و اقتصادی حفظ کرد. پس از فتح ایران به دست اعراب، شهر تیسفون به تاراج رفت و رفته‌رفته متروکه گشت.

سوال شماره 226 و پاسخ داده شده توسط مرد بارانی در تاریخ شنبه 15 دی 1397 و ساعت 4:16 AM


https://vajara.ir/q/226

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی