پایتخت ساسانیان کدام شهر بود؟

تیسفون  |  Ctesiphon

اطلاعات عمومی

تیسفون

تیسفون که اعراب آن را مدائن نامیدند. نام یکی از پایتخت‌های باستانی ایران است که در کشور عراقِ امروزی واقع شده‌است. تیسفون مجموعه‌ای از چند شهر، اسبانبر، سلوکیه و بغداد بود که در ساحل رود دجله ساخته‌شده بودند. این شهر در دوران اشکانیان به عنوان پایتخت غربی ایران در منطقه میان‌رودان بنا نهاده شد، و در دوران ساسانی اهمیت خود را به عنوان مرکز قدرت سیاسی و اقتصادی حفظ کرد. پس از فتح ایران به دست اعراب، شهر تیسفون به تاراج رفت و رفته‌رفته متروکه گشت.

سوال شماره 226 و پاسخ داده شده توسط مرد بارانی در تاریخ شنبه 15 دی 1397 و ساعت 4:16 AM


https://vajara.ir/q/226

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی