کتاب "قلعه حیوانات" اثر کیست؟

جرج اورول  |  George Orwell

اطلاعات عمومی

جرج اورول

اریک آرتور بلر با نام مستعار جورج اورول نویسنده و روزنامه‌نگار انگلیسی بود. بیشتر شهرت او مرهون دو رمان قلعه حیوانات و هزار و نهصد و هشتاد و چهار است. نوشته‌های اورول که در نقد مدل حکومت کمونیستی و مدل‌های مشابه انقلاب توده‌ای است برای خوانندگان عام نوشته شده. جرج ارول در سال ۱۹۵۰ بدليل بيمارى سل وجراحات ناشى از جنگ درگذشت.

سوال شماره 230 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ شنبه 15 دی 1397 و ساعت 4:31 AM


https://vajara.ir/q/230

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی