اولین پادشاه مادها چه کسی بود؟

دیاکو  |  Deioces

اطلاعات عمومی

دیاکو

دیاکو بنیانگذار دولت ماد در سال ۷۰۱ پیش از میلاد بود. دیاکو یا دیوکس نخستین پادشاه ماد بود که میان سال‌های ۷۰۹ تا ۶۵۶ پیش از میلاد مسیح بر سرزمین ماد حکومت می‌کرد. دیاکو قاضی یک روستا بود که به خاطر دادگری‌اش در سال ۷۰۱ پیش از میلاد از سوی ۷ طایفه ماد به عنوان رهبر برگزیده شد و توانست این ۷ طایفه قوم ماد را با هم متحد کند. او پس از ۷ سال رهبری در میان این ۷ طایفه، از سوی مادها به عنوان پادشاه برگزیده شد و تا سال ۶۵۶ پیش از میلاد مسیح بر همه طایفه‌های ماد فرمانروایی کرد.

سوال شماره 247 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ جمعه 21 دی 1397 و ساعت 1:07 AM


https://vajara.ir/q/247

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی