بنیانگذار سلسله سلجوقیه چه کسی بود؟

طغرل بیک  |  Tughril

اطلاعات عمومی

طغرل بیک

طُغرُل بیک پادشاه سلجوقی بود. وی یکی از ترکمان‌های سلجوقی و در جستجوی چراگاه مناسب بود و کم کم از فرارود وارد ایران و خراسان شد. در آغاز سلطان مسعود غزنوی به مخالفت با او پرداخت اما چون سرگرم جنگ در جاهای دیگر از جمله هندوستان بود در جنگ دندانقان از طغرل شکست خورد و غزنویان برای همیشه برچیده شدند. در روزگار وی کشاورزی رونق یافت و همچنین ایران به بزرگترین حد خود پس از اسلام رسید. پس از مرگ طغرل برادرزاده‌اش آلپ ارسلان به سلطنت رسید. برج طغرل در شرق آرامگاه ابن بابویه در شهر ری واقع شده‌است و از آثار به جا مانده از دورهٔ سلجوقیان می‌باشد.

سوال شماره 264 و پاسخ داده شده توسط شاندل در تاریخ جمعه 21 دی 1397 و ساعت 4:29 AM


https://vajara.ir/q/264

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی