وزیر توانمند سلسله سلجوقی چه نام داشت؟

خواجه نظام الملک طوسی  |  Nizam al-Mulk

اطلاعات عمومی

خواجه نظام الملک طوسی

ابوعلی حسن پسر علی پسر اسحاق طوسی شناخته شده به خواجه نظام‌الملک طوسی وزیر نیرومند دو تن از شاهان دوره سلجوقیان در ایران بود. وی نیرومندترین وزیر در دودمان سلجوقی بود و سلجوقیان نیز در زمان وی به اوج نیرومندی رسیدند. او بیست و نُه سال به سیاست درونی و بیرونی سلجوقی سو می‌داد.

سوال شماره 265 و پاسخ داده شده توسط شاندل در تاریخ جمعه 21 دی 1397 و ساعت 4:35 AM


https://vajara.ir/q/265

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی